Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức Tự luận gồm 5 bài. Ngày kiểm tra 15 tháng 4 năm 2021.

Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *