Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Mạc Đĩnh Chi, Phan Chu Trinh 2020-2021

Đề khảo sát môn Toán lớp 9 trường THCS Mạc Đĩnh Chi, THCS Phan Chu Trinh, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 90 phút. Ngày khảo sát 31/3/2021. Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.

Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Mạc Đĩnh Chi, Phan Chu Trinh 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *