Đề khảo sát môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Long Biên, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021.

Ngày kiểm tra 17/4/2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Tự luận, gồm 5 bài.

Đề khảo sát môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *