Đề khảo sát môn Toán 9 lần 3 THCS Văn Môn, Yên Phong 2020-2021

Đề thi khảo sát môn Toán lớp 9 lần 3 trường THCS Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức Tự luận gồm 5 câu.

Đề khảo sát môn Toán 9 lần 3 THCS Văn Môn, Yên Phong 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *