Đề khảo sát môn Toán 9 lần 2 THCS Yên Viên, Gia Lâm 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 lần 2 trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức Tự luận gồm 5 câu.

Đề khảo sát môn Toán 9 lần 2 THCS Yên Viên, Gia Lâm 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *