Đề KĐCL học sinh môn Vật lý lớp 8 huyện Tân Kì 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 4 trong chuyên đề Đề thi HSG Vật lý 8
Đề thi HSG Vật lý 8
  • Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Vũ Thư, Thái Bình 2020-2021
  • Đề KĐCL học sinh môn Vật lý lớp 8 huyện Tân Kì 2020-2021
  • Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Nghi Lộc 2020-2021
  • Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Như Xuân, Thanh Hóa 2020-2021

Đề kiểm định chất lượng học sinh môn Vật lý lớp 8 huyện Tân Kì, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian 120 phút.

Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Đề KĐCL học sinh môn Vật lý lớp 8 huyện Tân Kì 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Vũ Thư, Thái Bình 2020-2021Đề thi HSG môn Vật lý lớp 8 huyện Nghi Lộc 2020-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *