Đề cương ôn tập HK2 Lịch sử 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm dành cho học sinh lớp 8 ôn thi môn Lịch sử, năm học 2020-2021.

Nội dung ôn tập gồm các câu lý thuyết ôn thi HK2 môn Lịch sử 8.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Học sinh biết, hiểu và trình bày được những vấn đề lịch sử cơ bản về các vấn đề lịch sử sau đây:

– Nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

– Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX: Bối cảnh lịch sử, nội dung các cuộc cải cách, các nhà cải cách tiêu biểu.

– Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những biến chuyển của tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam: Bộ máy chính quyền liên bang Đông Dương, các chính sách khai thác thuộc địa, sự biến đổi các giai cấp trong xã hội.

2. Kĩ năng

– Kĩ năng lập bảng biểu các sự kiện lịch sử cơ bản

– Kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh các vấn đề lịch sử, biết cách rút ra bài học thực tiễn từ các vấn đề lịch sử.

II. NỘI DUNG ÔN TẬP – CÁC VÁN ĐỀ TRỌNG TÂM:

A. Phần trắc nghiệm (50%)

– Bài 27: Khởi nghĩa nông dân Yên Thế

– Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Đọc thêm  Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 2008-2009

– Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những biến chuyển của tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam.

B. Phần tự luận – Một số câu hỏi gợi ý

Câu 1: Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa khác cùng thời (Quy mô, địa bàn, thời gian, thành phần lãnh đạo, mục tiêu).

Câu 2: Hãy nêu nét khái quát về tình hình nước ta nửa cuối thế kỉ XIX. Nội dung chính của các đề nghị cải cách của các sĩ phu, quan lại yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX? Vì sao các đề nghị cải cách không được thực hiện?

Câu 3: Hãy nêu các chính sách kinh tế của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 4: Đóng vai là những nhà cải cách yêu nước dưới thời Nguyễn, em hãy tự đề xuất những biện pháp của mình để giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng cuối thế ký XIX?

Câu 5: Hãy lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế ki XX?

HẾT -—

Chúc các con ôn tập tot và đạt kết quả cao!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *