Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm dành cho học sinh lớp 8 ôn thi môn Địa lý, năm học 2020-2021.

Nội dung ôn tập gồm các câu lý thuyết ôn thi HK2 môn Địa lý 8.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Trình bày các đặc điểm về khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật và vấn đề bảo vệ tài nguyên sinh vật của nước ta.

2. Kỹ năng:

– Củng cố kĩ năng, khai thác kiến thức từ biểu đồ, bảng số liệu, bản đồ.

– Rèn luyện kĩ năng nhận dạng, vẽ và nhận xét biểu đồ cột chồng.

II. NỘI DUNG ÔN TẬP:

1. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Ôn tập các bài: 31, 32, 33,34,36,37,38.

2. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1. Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Câu 2. Nêu những nét đặc trưng cơ bản của mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam? Khí hậu nhiệt đới gió mùa ầm mang lại những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình sản xuất nông nghiệp ở nước ta?

Câu 3. Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Giải thích tại sao mùa lũ trên các lưu vực sông ngòi Trung bộ lại lệch hẳn về thu – đông?

Câu 4. Cho bảng số liệu:

Đọc thêm  Bảng nhận biết các chất trong dung dịch, các khí vô cơ

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

GIAI ĐOẠN 2012 – 2017 (Đơn vị: nghìn ha)

Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 8 THCS Đoàn Thị Điểm 2020-2021

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện hiện trạng sử dụng một số loại đất của đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2017.

b. Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *