Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020

Đề cương ôn tập hè Toán lớp 6 năm 2020 dành cho học sinh lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7 năm học 2020-2021. Gồm các bài tập Số học 6 và Hình học 6.

Tài liệu giúp các em lớp 6 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 6 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 7.

Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020-1Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020-2Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020-3Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020-4Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020-5

* Download (click vào để tải về): Đề cương ôn tập hè Toán 6 lên 7 năm 2020 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *