Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool, năm học 2020-2021.

Kiến thức trọng tâm ôn thi giữa HK2 môn Toán 7 bao gồm các chủ đề: Đại số và Hình học.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Hàm số

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-1

Dạng 2. Thống kê

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-2

Dạng 3. Biểu thức đại số

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-3

Dạng 4: Hình học

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-4

Dạng 5: Một số bài toán nâng cao

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-5

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-6

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-7

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Vinschool 2020-2021-8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *