Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý 9

Đề cương ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý 9 với hai phần lý thuyết và bài tập.

Câu hỏi lý thuyết ôn tập giữa HK1 Vật lý 9 có lời giải. Bài tập tự giải.

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý 9

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý 9-1

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý 9-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *