Chuyên đề: Giá trị phân số – Toán lớp 6

Hướng dẫn học sinh lớp 6 tìm giá trị phân số của một số cho trước, tìm một số biết giá trị một phân số của nó.

*Lý thuyết cần ghi nhớ:

– Muốn tìm frac{m}{n} của số b cho trước, ta tính displaystyle b.frac{m}{n},,,left( {m,nin text{N},nne 0} right).

– Muốn tìm một số biết frac{m}{n} cuả nó bằng a, ta tính a:frac{m}{n},left( {m,nin {mathrm N}*} right).

Bài tập vận dụng có lời giải hướng dẫn:

Chuyên đề: Giá trị phân số - Toán lớp 6

Chuyên đề: Giá trị phân số - Toán lớp 6-1

Chuyên đề: Giá trị phân số - Toán lớp 6-2

Chuyên đề: Giá trị phân số - Toán lớp 6-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *