Cách vẽ một đoạn thẳng trên trang giấy

Hướng dẫn học sinh cách vẽ đoạn thẳng:

Cách vẽ như vẽ một đường thẳng hoặc một tia. Nhưng đường thẳng thì có độ dài vô tận về hai đầu; tia cùng có độ dài vô tận, nhưng bị giới hạn một đầu bởi điểm gốc; còn đoạn thẳng có độ dài xác định và được giới hạn bởi hai điểm.

– Từ cơ sở đó, ta suy ra cách vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài. Chẳng hạn, vẽ đoạn thẳng AB= 3cm.

+ Bước 1: Kẻ đường thẳng, trên đường thẳng lấy một điểm tùy ý ( điểm A) làm điểm đầu.

+ Bước 2: Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng và vạch số “0” trùng với điểm A. Vạch chỉ 3cm của thước cho ta điểm thứ hai ( điểm B).

– Khi thực hiện các phép tính tổng, hiệu của hai hay nhiều đoạn thẳng, ta thực hiện như phép tính số học, nhưng phải chú ý độ dài các đoạn thẳng đó phải có cùng đơn vị số đo.

– Nếu đầu bài yêu cầu vẽ hai đường thẳng phân biệt , thì cần chú ý chúng sẽ xảy ra các trường hợp sau:

a) Chúng cắt nhau (có một điểm chung) (H.1).

b) Chúng không cắt nhau (không có điểm chung) ( H.3).

c) Chúng trùng nhau (có vô số điểm chung) (H.2 ; H.4).

Cách vẽ một đoạn thẳng trên trang giấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *