Cách dùng động từ “to be” trong tiếng Anh

To Be là một động từ khá khó dùng đối với nhiều người mới học tiếng Anh. Chữ To đứng trước Be là để biểu thị Be cũng là một động từ ở dạng nguyên thể không chia như bao người anh em khác ví dụ To Do, To Work, To Go.

Do đó cách dùng của To Be trong phần lớn các trường hợp sẽ giống cách dùng của các động từ thường khác.

Bây giờ hãy phân tích cấu trúc của một câu cơ bản: S + V + O.

Trong đó S là chủ ngữ và luôn luôn là danh từ.

V là vị ngữ và luôn luôn là động từ.

O là tân ngữ, thành phần không bắt buộc trong một số câu.

Như vậy cấu trúc đầy đủ của một câu cơ bản bao giờ cũng phải có ít nhất 2 thành phần là:

S + V.

Như đã phân tích, một câu đúng bao giờ cũng phải có động từ làm vị ngữ.

Ví dụ “Anh ta chơi bóng đá” sẽ được dịch là
“He plays football.” Đúng!

Từ “play” “chơi” chính là động từ làm vị ngữ trong câu.

Nhưng khi đặt câu “Anh ta rất khỏe”

“He very strong” thì câu này sai vì không có động từ.

Trường hợp này nếu muốn sửa lại cho đúng bắt buộc phải thêm một động từ làm vị ngữ cho câu. Lúc này To Be sẽ phát huy tác dụng.

Theo cấu trúc, vị ngữ sẽ đứng sau chủ ngữ S và đứng trước tân ngữ O. Khi chia theo ngôi thứ ba số ít He ở thì hiện tại đơn To Be sẽ có dạng Is. Do đó câu sau khi sửa sẽ là:

Đọc thêm  Đề cương ôn tập HK1 môn Toán lớp 8 THCS Nam Hồng 2017 – 2018

“He is very strong.” Đúng!

Tóm lại, To Be sẽ đóng vai trò làm vị ngữ trong một số câu mà chủ ngữ không gây ra bất kỳ hành động gì cả. Nó như một thành phần thêm vào chỉ để hoàn chỉnh cấu trúc câu.

Bây giờ chỉ cần nắm được các cách chia To Be theo chủ ngữ là xong. Ví dụ trong thì hiện tại đơn To

Be sẽ được chia thành 3 dạng là Is, Are, Am.

Thêm một ví dụ cho rõ ràng nhé.

“Họ là bác sỹ.” ==> “They doctors” Sai!

Câu này cũng không có động từ. Do đó phải thêm To Be vào sau chủ ngữ để làm vị ngữ trong câu:

“They are doctors.” Đúng!

Đến đây chắc mọi người đã phần nào hiểu thêm về To be và yêu quý nó như cách mình yêu tiếng Anh vậy 😄.

(Theo Tô Minh Nguyên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *