Cách cộng, trừ, nhân, chia phân số – Toán lớp 4

Gia sư Tiến Bộ chia sẻ cách cộng phân số, trừ phân số, nhân phân số, chia phân số kèm ví dụ minh họa chi tiết và dễ hiểu.

Các em đã được làm quen với khái niệm về phân số trong chương trình học Toán lớp 2 và Toán lớp 3. Tuy nhiên, lên lớp 4 thì các em mới được học các phép tính về phân số.

1. Phép cộng phân số

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng tử số của phân số thứ nhất với tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ:: displaystyle frac{5}{8}+frac{7}{8}=frac{{12}}{8}

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số cùng mẫu số.

Ví dụ: displaystyle frac{1}{2}+frac{3}{5}=frac{5}{{10}}+frac{6}{{10}}=frac{{11}}{{10}}

Tổng của hai phân số  không thay đổi nếu ta thêm vào phân số thứ nhất và bớt đi ở phân số thứ hai cùng một số.

Ví dụ: displaystyle frac{3}{5}+frac{5}{6}=left( {frac{3}{5}+frac{2}{3}} right)+left( {frac{5}{6}-frac{2}{3}} right)

2. Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: displaystyle frac{8}{5}-frac{7}{5}=frac{1}{5}

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số cùng mẫu số.

Ví dụ: displaystyle frac{4}{5}-frac{2}{3}=frac{{12}}{{15}}-frac{{10}}{{15}}=frac{2}{{15}}

Hiệu của hai phân số không thay đối nếu ta cùng thêm vào phân số bị trừ và phân số trừ cùng một số.

Ví dụ: displaystyle frac{{11}}{{13}}-frac{4}{5}=left( {frac{{11}}{{13}}+frac{1}{4}} right)-left( {frac{4}{5}+frac{1}{4}} right)

3. Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ: displaystyle frac{3}{4}times frac{5}{8}=frac{{3times 5}}{{4times 8}}=frac{{15}}{{32}}          

Đọc thêm  Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21

4. Phép chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ: displaystyle frac{5}{3}:frac{2}{7}=frac{5}{3}times frac{7}{2}=frac{{35}}{6}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *