Các dạng bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

Hướng dẫn giải các dạng bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình dành cho học sinh lớp 8 qua các ví dụ, bài tập tự giải.

Các dạng bài tập có trong tài liệu này:

– Toán tìm hai số biết tổng hoặc hiệu hoặc tỉ số

– Toán về tìm số sách trong mỗi giá sách, tìm tuổi, tìm số công nhân của phân xưởng

– Dạng toán tìm số dãy ghế và số người trong một dãy

– Loại toán chuyển động

– Toán có nội dung hình học

– Toán  thêm bớt, quan hệ giữa các số

– Toán năng xuất

– Toán phần trăm

Các dạng toán giải bằng cách lập phương trình lớp 8

* Download (click vào để tải về): Các dạng toán giải bằng cách lập phương trình file word dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *