Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG môn Sinh học 9

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 9 gồm các chương: men đen và di truyền học; nhiễm sắc thể; ADN và gen;

biến dị; di truyền học người; ứng dụng di truyền học; hệ sinh thái; bảo vệ môi trường.

* Download (click vào để tải về): Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Sinh học 9 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *