Blog

Cách cộng, trừ đơn thức, đa thức

Lý thuyết đơn thức, hướng dẫn học sinh lớp 7 cách nhân đơn thức, cách cộng, trừ đơn thức đồng dạng, cách cộng trừ 2 đa thức. Trước tiên nhắc lại kiến thức về đơn thức. Nội dung bài viết 1. Đơn thức. Bậc của đơn thức 2. Đơn thức …

Xem thêm

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6

Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán lớp 6 phần lý thuyết gồm 2 phần Số học và Hình học. Sổ tay kiến thức Toán lớp 6 cần nhớ. Cụ thể như kiến thức trọng tâm Toán lớp 6 cần nhớ bao gồm cả công thức toán 6 để ôn …

Xem thêm