Blog

Mô tả hệ thống thủy lực của máy xúc đào

Bài viết này nói về hệ thống thủy lực của máy xúc đào giúp nhiều người hiểu được nguyên lý làm việc của loại máy công trình này. Trong hệ thống thuỷ lực trên máy xúc đào bao gồm các linh kiện sau: thùng dầu thuỷ lực, bơm thuỷ lực, cụm …

Xem thêm