Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải, đáp án giúp học sinh nắm được cách giải, áp dụng vào làm bài tập tương tự.

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu lớp 8:

– Bước 1: Tìm điều kiện để mẫu ≠ 0

– Bước 2: Quy đồng mẫu

– Bước 3: Biến đổi tương đương, phân tích đa thức thành nhân tử tìm ra giá trị của X.

– Bước 4: Kiểm tra xem X có thỏa mãn điều kiện hay không và kết luận.

Để hiểu rõ hơn về cách giải PT chứa ẩn ở mẫu các em xem bài tập có lời giải chi tiết dưới đây.

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải-1

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải-2

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải-3

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải-4

Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu có lời giải-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *