Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Hàn / Download Active Korean 2 (PDF + CD)

Download Active Korean 2 (PDF + CD)

Active Korean 2 (English and Korean Languages)

ACTIVE KOREAN 2 is a short-term lower-intermediate Korean study book featuring:
– Dialogues based everyday situations
– Real class based unit
– Various tasks and activities to develop skills
– Detailed and illustrative grammar point
– Vivid pictures and illustrations

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download PDF + CD : Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *