35 Đề ôn luyện và phát triển Toán 2 – Nguyễn Áng

Sách 35 Đề ôn luyện và phát triển Toán 2, tác giả Nguyễn Áng & Nguyễn Thị Bình, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Nhằm giúp các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo có tài liệu tham khảo để dạy – học tốt môn Toán lớp 2 và bồi dưỡng học sinh khá giỏi, chúng tôi biên soạn cuốn 35 Đề ôn luyện và phát triển Toán 2 .

Cuốn sách gồm hai phần :

Phần một : Các đề toán

Phần này được biên soạn theo từng tuần lễ, từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học, gồm 420 câu hỏi và bài tập.

Phần hai : Một số gợi ý, hướng dẫn

Khi biên soạn, chúng tôi cố gắng sắp xếp, hệ thống các câu hỏi, bài tập thành 35 đề, ứng với 35 tuần thực học ở lớp 2 (mỗi tuần lễ có một đề). Mỗi đề có 12 bài tập nhằm ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản (theo Chuẩn kiến thức, kĩ nâng môn Toán lớp 2 được quy định trong tuấn đó) và phát triển một số nội dung kiến thức sâu hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực học tập toán của học sinh. Mỗi đề toán được thể hiện dưới dạng như là một “phiếu kiểm tra”, gồm cả bài trắc nghiệm và tự luận, giúp các em cố thể tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập khi thực hiện trực tiếp trên mỗi phiếu kiểm tra đó. Trong phần Một số gợi ý, hướng dẫn, chúng tôi chỉ đề cập tới một số câu hỏi, bài tập có “tình huống” ở mỗi đề. Đó là những gợi ý, hướng dẫn hoặc đáp số để giáo viên và học sinh tham khảo khi cần thiết.

Đọc thêm  Tóm tắt kiến thức Toán lớp 2

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp giáo viên và học sinh dạy – học tốt môn Toán ở các trường, lớp học 2 buổi/ngày, hoặc ở các nhóm, lớp bồi dưỡng học sinh khá, giỏi (như một môn học tự chọn).

Đọc Sách 35 Đề ôn luyện và phát triển Toán 2 – Nguyễn Áng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *