20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 9

20 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học gồm: Chuyên đề, phương pháp giải các dạng toán qua bài tập có lời giải.

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 Vô cơ và Hữu cơ.

Bồi dưỡng HSG Hóa 9 vô cơ

Chuyên đề 1: Dãy hoạt động hoá học của kim loại.

– Phương pháp đại số

– Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng

– Phương pháp tăng, giảm khối lượng

– Phương pháp làm giảm ẩn số

– Phương pháp dùng bài toán chất tương đương

– Phương pháp bảo toàn số mol nguyên tử

– Phương pháp lập luận khả năng

– Phương pháp giới hạn một đại lượng

Chuyên đề 2: Độ tan – nồng độ dung dịch

– Dạng 1: Toán độ tan

– Dạng 2: Toán nồng độ dung dịch

Chuyên đề 3: Pha trộn dung dịch

Chuyên đề 4: Xác định công thức hoá học

Chuyên đề 5: Bài toán về oxit và hỗn hợp oxit

Chuyên đề 6: Axit tác dụng với kim loại

Chuyên đề 7: Axit tác dụng với bazơ

Chuyên đề 8: Axit tác dụng với muối

Chuyên đề 9: Dung dịch bazơ tác dụng với muối

Đọc thêm  Đề cương ôn tập Ngữ văn 9 học kì 2 năm 2020-2021

Chuyên đề 10: Hai dung dịch muối tác dụng với nhau

Chuyên đề 11: Bài toán hỗn hợp kim loại

Chuyên đề 12: Bài toán hỗn hợp muối

Chuyên đề 13: Bài tập tổng hợp về tính theo PTHH

Chuyên đề 14: Nhận biết – phân biệt các chất.

Chuyên đề 15: Tách – tinh chế các chất

Chuyên đề 16: Viết phương trình hoá học điều chế chất  vô cơ và thực hiện sơ đồ chuyển hoá

Bồi dưỡng HSG Hóa 9 hữu cơ

Chuyên đề 17: Viết đồng phân ctct, viết PTHH theo chuỗi phản ứng – điều chế, nhận biết – phân biệt – tách các chất hữu cơ

Chuyên đề 18: Toán hiđrocacbon

Chuyên đề 19: Tính chất – điều chế ancol

Chuyên đề 20: Tính chất, điều chế axit và este

* Download (click vào để tải về) Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa 9 dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *