19 bài toán tìm tập hợp bội chung

Dạng toán tìm tập hợp bội chung

Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN (60;280)       b, BCNN(84;108)                   c, BCNN(13;15)         d, BCNN(10;12;15)

Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN(8;9;11)        b, BCNN(24;40;168)              c, BCNN(40;52)         d, BCNN(42;70;180)

Bài 3: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN(770;220)     b, BCNN(154;220)                 c, BCNN(12;36)         d, BCNN(28;56;560)

Bài 4: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN(25;39)         b, BCNN(100;120;140)

Bài 5: Tìm BCNN của:

a, 51 ; 102 và 153;                  b, 15 ; 18 và 120;        c, 600 ; 840 và 37800;             d, 72 ; 1260 và 2520.

Bài 6: Cho a = 15, b = 25. Hãy tìm:

a, BCNN của (a; b);                b, BC (a; b) nhỏ hơn 300

Bài 7: Cho các số tự nhiên 16 , 25 và 32. So sánh

a, BCNN (16; 25) và BCNN (16; 32);                        b, BCNN (16; 25) và BCNN (25; 32);

c, BCNN (16; 32) và BCNN (25; 32).

Bài 8: Trong các số sau đây, BCNN gấp mấy lần UCLN

a, 42; 63 và 105;                     b, 80; 120 và 1000?

Bài 9: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a 15 và a 18

Bài 10: Tìm các BC nhỏ hơn 200 của 30 và 45

Bài 11: Tìm số tự nhiên x biết rằng x 12, x 21 và x 28 và 150<x<300

Bài 12: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a 126 và a 198

Bài 13: Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400

Đọc thêm  Tổng hợp kiến thức Toán lớp 6

Bài 14: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng: a 40 ,a 220 và a 24

Bài 15: Tìm các bội chung có ba chữ số của 50,125 và 250

Bài 16: Tìm các BC lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 400 của 8 và 15

Bài 17: Tìm các BC có 3 chữ số của 21 ,35 và 175

Bài 18: Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0, biết rằng: x 126 và x 198.

Bài 19: Tìm BCNN (a, b, c), biết rằng a là số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số, b là số tự nhiên lớn nhất có ba chữa số và c là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *