15 đề thi thử HSG Toán 8 có đáp án và biểu điểm

15 đề thi thử học sinh giỏi môn Toán lớp 8 có lời giải, đáp án và biểu điểm giúp học sinh lớp 8 ôn bồi dưỡng chuẩn bị thi HSG môn Toán.

Đề số 1:

Câu 1 (2đ): Phân tích đa thức sau thành nhân tử

A=left( {a+1} right)left( {a+3} right)left( {a+5} right)left( {a+7} right)+15

Câu 2 (2đ): Với giá trị nào của a và b thì đa thức:

left( {x-a} right)left( {x-10} right)+1

phân tích thành tích của một đa thức bậc nhất có các hệ số nguyên

Câu 3 (1đ): Tìm các số nguyên a và b để đa thức A(x) = x^{4}-3x^{3}+ax+b chia hết cho đa

thức B(x)=x^{2}-3x+4

Câu 4 (3đ): Cho tam giác ABC, đường cao AH,vẽ phân giác Hx của góc AHB và phân giác Hy của góc AHC. Kẻ AD vuông góc với Hx, AE vuông góc Hy. Chứng minh rằng tứ giác ADHE là hình vuông

Câu 5 (2đ): Chứng minh rằng

P=dfrac{1}{{2^{2}}}+dfrac{1}{{3^{2}}}+dfrac{1}{{4^{4}}}+...+dfrac{1}{{{100}^{2}}}<1

Đáp án Đề số 1

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): 15 đề thi thử HSG Toán 8 có đáp án và biểu điểm dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *