15 đề thi HSG môn Hóa học 10 có đáp án

15 đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học 10 có đáp án tổng hợp từ các đề thi HSG Hóa 10 các tỉnh trên cả nước.

Trong tài liệu này có:

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hải Dương 2018-2019

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2017-2018

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hà Tĩnh 2016-2017

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hải Dương 2015-2016

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hà Tĩnh 2015-2016

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hà Tĩnh 2014-2015

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hà Tĩnh 2013-2014

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hà Tĩnh 2012-2013

Đề thi HSG Hóa học 10 tỉnh Hà Tĩnh 2011-2012

Đề thi HSG Hóa học 10 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi HSG Hóa học 10 cụm THPT huyện Lục Nam, Bắc Giang 2017-2018

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Đề thi HSG Hóa học 10 có đáp án dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *